רגשות

הרגשות דבקו בי
.והם עושים בי אה והו
,כשאני חושב עלייך
.אני רגיש
האזינו וצפו