עמוד התיכוןקפיצת אלפייםבחוף היםקסדת זהבזמן קריאה מוגבלרומם רוחךישראלי אסליעוגיית המזל של אירנה

?מה עושים הכלואים
מבלי לזוז בקצב תמונת ילדות
ללא טבילה בזוהר
לנשק כוכב
כחוויה